Created by
Last updated 21 January 2022, 09:23

Watch for changes

✓ Subscribed

Här presenteras aktuell information* om Statistiktjänsten och den Statistik som publiceras på inera.se.

2021-06-10 Export från Statistiktjänstens publika sidor fungerar inte som den ska. Viss export fungerar inte alls och viss export ger fel format på utdata, datum istället för decimalt. (STT-179 & STT-166)

2022-01-19 Statistiktjänsten har inte uppdaterat all statistik med ny data sedan 20 januari på grund av fel efter en uppdatering. (STT-404)

*observera att information tas bort när den inte längre är aktuell

Release Notes

Statistikplattformen produktionssätter justeringar av statistik och ny funktionalitet fortlöpande. Dessa Release Notes sammanfattar förändringar som påverkar konsumenter av den publika statistiken med start April 2021.

Release månad

Område

Ärende

Beskrivning

2021 Nov

Säkerhetstjänster

STT-224

Antal spärrar har inte kopplat till rätt län utan legat under Okänt län. Där det går att koppla är detta gjort.

2021 Okt

1177 Etjänster

STT-189

För statistik kopplat till 1177-Etjänster visas nu också flödestyp.

 

Formulärtjänst

STT-192

Visning av genomsnittlig formulärtid visas nu i timmar istället för dagar & timmar.

 

Pascal

STT-218

Rättning av beräkning av antal vårdtagare per 1000 invånare.

2021 Sep

Öppen info

STT-101

All statistik på http://inera.se har beskrivningar publicerade på öppen information för Statistiktjänsten.

 

Filter ordning

STT-173

Filter för statistik på http://inera.se presenteras i en vald ordning istället för som tidigare en slumpmässig ordning.

 

Webbstatistik

STT-91

Statistik för webb besök hämtas från nytt system och kompletterar tidigare hämtningar för tidsperiod efter 2021 februari.

2021 Maj

Webbtidbokning

STT-42

Beräkning av antal bokningar per region visade ibland fel. Justering är gjord av koppling mellan bokning och vårdgivare. Observation att webtidbokning mäter antal meddelanden och inte antal bokningar är förtydligat i beskrivning av data.

 

Filter på inera.se

STT-39

Alla län syntes inte i filter på http://inera.se . Detta är nu löst.

 

Stöd och behandling

STT-132

Data har saknats för att koppla vårdgivare till moment i Stöd och behandling. Detta har gjort många moment har inte haft vårdgivare okänd. Detta är nu löst men beroende på hur vårdgivare är uppsatta i HSA kan det fortfarande finnas enstaka moment som inte har vårdgivare kopplat.

 

Stöd och behandling

STT-142

Hallands- och Sörmalnds län visas två gånger i statistiken. Detta är nu hanterat så att de bara visas en gång.

2021 April

Formulärhantering

STT-34

Koppling mot senaste historiken för namn på mottagning gav många listningar mot okänt län i Formulärhantering. Logik ändrad så senaste information tar län i stället för namn på mottagning.

 

Webbtidbokning

Vårdguiden på telefon

STT-36

Det finns dubbletter i namnsättning av Län som beror på olika stavning när mottagningar registreras. ex i webbtidbokning visas västmanland2ggr med olika stavning. Logik införd för att dölja för användare att det finns olika stavningar.

 

Pascal

STT-104

Text som beskriver Pascal är inte i linje med visad statistik. Text uppdaterad till mer generisk text.

 

Attachments
viewavatar?size=medium&avatarId=10318&avatarType=issuetype
1.1 KiB
lowest.svg
953 B
medium.svg
953 B