Created by
Last updated 11 August 2021, 10:51

Watch for changes

✓ Subscribed

Informationen i denna sektion är uppdelad i sektioner utifrån hur statistiken är publicerad på inera.se. Under avsnitt allmänt beskrivs delar som gäller för all publicerad statistik.