Created by
Last updated 22 April 2021, 10:27

Watch for changes

✓ Subscribed

Statistiktjänsten

Statistiktjänsten ger intressenter möjlighet att se, visualisera och analysera användningen av   Ineras olika tjänster. En del av Statistiktjänsten är publik för alla som har behov eller ett allmänintresse av den information som tjänsten visar. Andra delar är bara tillgängliga för specifika målgrupper.

 

Om Statistiktjänsten

Tjänsten tillhandahåller statistik över användandet av Ineras olika tjänster som presenteras i form av rapporter med tabeller och grafer som kan filtreras efter behov.

 Statistiktjänsten består av fyra erbjudanden:

 • Publik Statistik som visar hur varje tjänst används

 • Publik statistik som sammanställer och visar en organisations användande av Ineras tjänster

 • Detaljerad statistik för enskilda tjänster som bara är tillgänglig för de med behörighet

 • Annan statistik, analyser och rapporter

  Underliggande data kommer från Ineras tjänster och uppdateras varje dygn.

Publik statistik som visar hur varje tjänst används

Den del av statistiktjänsten som visar hur Ineras olika tjänster används är tillgänglig för alla och visar information från alla som använder respektive tjänst. Den är tillgänglig för alla på Statistik för Ineras tjänster och kräver ingen behörighet eller inloggning. Den kan därför användas av personer utanför hälso- och sjukvården, exempelvis politiker, journalister, forskare och invånare som är intresserade av att analysera hur Ineras tjänster används.

Publik statistik som sammanställer och visar en organisations användande av Ineras tjänster

Tjänsten erbjuder en sammanhållen bild av en organisations eller en delorganisations användande av Ineras tjänster samt hur detta användande förändras över tid. Till skillnad mot den statistik som visar hur varje tjänst används, presenteras information utifrån vald organisation. Även denna tjänst är tillgänglig för alla på Statistik för Ineras tjänster, men visar endast information för de organisationer som beställt tjänsten.

Tjänsten riktar sig till chefer och medarbetare i de organisationer som beställt tjänsten men även analytiker, verksamhetsutvecklare och andra som arbetar med digitalisering eller e-hälsa kan använda tjänsten utan att särskild behörighet eller inloggning krävs.

Detaljerad statistik för enskilda tjänster som bara är tillgänglig för med behörighet

Den organisation som beställt och använder en av Ineras tjänster kan för vissa tjänster ges möjlighet att ta del av mer detaljerad information än den som är tillgänglig för alla. Det ger möjlighet att följa upp användandet i detalj, följa trender, se mönster eller organisera rapporter efter eget behov.

Följande krävs för att få tillgång till denna del av Statistiktjänsten.

 • Behörighet till underliggande data

 • Tilldelad inloggning

 • Tillgång till Microsoft Power BI licens

Tillgång beställs från självbetjäningsportalen där behörighet till Statistiktjänsten anges som ämne.

Annan statistik, analyser och rapporter

Statistiktjänsten hanterar en mängd data som kommer från Ineras tjänster. Det finns möjlighet att beställa enstaka rapporter eller tillgång till specifika rapporter för de som använder en tjänst. Denna möjlighet finns inte paketerad som ett standard erbjudande utan hanteras för varje förfrågan.

Förfrågan om detta görs via självbetjäningsportalen där Rapporter från Statistiktjänsten anges som ämne.

Statistik över tjänstens användning

Statistik över tjänstens användning finns i dagsläget inte tillgänglig.

Så fungerar Statistiktjänsten

De delar av Statistiktjänsten som är tillgängliga på Statistik för Ineras tjänster via Inera.se presenteras uppdelat per respektive tjänst så som Statistik för 1177 Vårdguiden per telefon, Statistik för Eira, Statistik för Vårdhandboken etc.

För varje område eller delområde finns en kort beskrivning av den information som visas samt eventuella möjligheter att filtrera informationen som visas i grafer eller tabeller. Filtrering gäller alla delar som finns i rapporten på den visade sidan. I många fall finns även möjlighet att i tabeller expandera aggregerad information så att mer detaljer visas.

För många rapporter erbjuds också möjligheten att exportera informationen som ligger bakom graferna eller tabellerna till en lokal kopia i excel-format eller som komma separerad fil (csv).

Underliggande data kommer från Ineras tjänster och organiseras av Statistiktjänsten så att den lämpar sig för analys och presentation. Uppdatering av data sker vanligen varje dygn och rapporter hämtar den organiserade informationen när rapport visas.

Beroenden till andra tjänster

För att kunna använda Statistiktjänsten behöver din organisation vara ansluten till en eller flera av Ineras andra tjänster.

Det här behöver din organisation göra

Din organisation behöver göra följande för att använda Statistiktjänsten:

 • Publik Statistik som visar hur varje tjänst används

För att komma åt de publika de publika delarna av Statistiktjänsten på Inera.se behöver din organisation inte göra något.

 • Publik statistik som sammanställer och visar en organisations användande av Ineras tjänster

För att din organisations statistik ska sammanställas och visas på Inera.se så behöver detta beställas på självbetjäningsportalen av behörig representant för organisationen.

 • Detaljerad statistik för enskilda tjänster som bara är tillgänglig för de med behörighet

För att enskilda personer ska komma åt detaljerad statistik så behöver detta beställas på  självbetjäningsportalen av behörig representant för organisationen.

 • Annan statistik, analyser och rapporter

För att beställa annan statistik, analyser eller rapporter så beställs detta av respektive tjänst det gäller eller direkt via Statistiktjänsten på Användarstöd eller självbetjäningsportalen.

Pris

Här kan du hitta aktuellt pris för de delar av Statistiktjänsten som inte ingår när en organisation använder andra tjänster.

Beställ Statistiktjänst

Att statistik för en organisation visas i de rapporter som visar hur varje tjänst används behöver inte beställas utan ingår vid användning av de olika tjänsterna.

För att få information inkluderad i rapporter som sammanställer och visar en organisations användande av Ineras tjänster måste detta aktiveras. Vill din organisation aktivera denna del av Statistiktjänsten kontakta oss här.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss.