Created by
Last updated 22 April 2021, 10:15

Watch for changes

✓ Subscribed

Tjänsten tillhandahåller statistik över användandet av Ineras olika tjänster som presenteras i form av rapporter med tabeller och grafer som kan filtreras efter behov.

 Statistiktjänsten består av fyra erbjudanden:

  • Publik Statistik som visar hur varje tjänst används

  • Publik statistik som sammanställer och visar en organisations användande av Ineras tjänster

  • Detaljerad statistik för enskilda tjänster som bara är tillgänglig för de med behörighet

  • Annan statistik, analyser och rapporter

  Underliggande data kommer från Ineras tjänster och uppdateras varje dygn. För att kunna använda Statistiktjänsten behöver din organisation vara ansluten till en eller flera av Ineras andra tjänster.

För de publika erbjudandena behövs ingen speciell anslutning utan tillgång till statistik sker via inera.se.

För detaljerad statistik behövs konto, access till data samt nödvändig licens. Detta beställs via kundportalen på inera.se

För annan statistik, analyser och rapporter gäller olika anslutningar enligt särskild överenskommelse.