Created by
Last updated 22 April 2021, 10:27

Watch for changes

✓ Subscribed

Förutsättningar

Användare kommer åt de publika delarna av Statistiktjänsten på Inera.se via en vanlig web-läsare. För att information om en organisation ska visas i rapporterna för varje tjänst så krävs bara att organisationen använder tjänsten.

Statistik som sammanställer och visar en organisations användande av Ineras tjänster är tillgängligt för alla via Inera.se men förutsätter att organisationen har beställt att Statistiktjänsten inkluderar deras information i rapporterna.

Statistik som bara är tillgänglig för användare med behörighet så krävs abonnemang och licens.